Bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch

Bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch

Bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch được thiết kế cho hoạt động đáng tin cậy trong đường kính giếng nước 4″ hoặc lớn hơn. Hoạt động liên tục trong nước ở nhiệt độ 86°F (30°C).

Liên hệ: 0982-399-499
Zalo chat Chat zalo Messenger Chat Facebook Google Maps Xem đường đi
0982 399 499