Guong bơm chìm Franklin

Guong bơm chìm Franklin Lưu lượng 100LPM

Guong bơm chìm Franklin – Lưu lượng 100LPM FPS 4400 – 4 Inch với hệ thống Tri-Seal nổi mới. Hệ thống mới này cải thiện tính hiệu quả và bảo vệ chống bị tổn hại

Liên hệ: 0982-399-499
Zalo chat Chat zalo Messenger Chat Facebook Google Maps Xem đường đi
0982 399 499